Onrechtmatig ontrekken uit inboedel


13 september 2010

Vraag nummer: 13909  (oude nummer: 16028)

Goedendag.
Er wordt veel geschreven over wat wel en niet mag betreffende het erfrecht. Echter wordt er niets vermeld indien de wetten die er zijn niet worden nageleefd door een gedeelte van de erfgenamen.
Voorbeeld:

Na het overlijden van moeder ( vader is al overleden) wordt 1 van de erfgenamen ( woonachtig in het buitenland) NIET op de hoogte gesteld van het overlijden van moeder. Als erfgenaam 3 er achter komt dat moeder is overleden hebben de 2 andere erfgenamen alle roerende goederen al op een of andere manier ontvreemd. Hoewel dit verboden is , heeft erfgenaam 3 geen poot om op te staan, daar er geen foto's zijn van eventuele waardevolle zaken ( wie maakt er foto's van de waardevolle zaken van zijn ouders bij leven ?? ) .
Dus hoewel de wet zegt het is verboden kan men hier dus niets aan doen en lachen de 2 erfgenamen in hun vuistje.

Gaarne uw mening !

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het klopt wat u zegt. Er is in sommige gevallen een groot gat tussen wat moet en wat daadwerkelijk gebeurt. Daarvoor is het (straf)recht, maar ook dat schiet soms te kort. Het is dus zaak om tijdens leven één en ander al goed vast te leggen en eventueel betreffende personen op de hoogte te stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.