erven/verzorgingshuis


24 juni 2015

Vraag nummer: 42726

Geachte heer, mevrouw,
Mijn moeder zal binnen afzienbare tijd overlijden wegens ziekte en mijn vader zal dan of eerder wegens dementie in verzorgingshuis komen. Zij willen graag regelen dat de eigen bijdrage die vader dan zal moeten betalen zo klein mogelijk is.
Hoe kun je dit regelen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het algemeen kan daar weinig over worden gezegd, want dat hangt volledig af van de bijzondere omstandigheden van uw ouders. Uw ouders zouden gewoon even langs een notaris moeten gaan voor advise. Overigens zal het wellicht lasting zijn om nog 'iets' te doen indien uw vader zijn wil niet meer kan bepalen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.