Kan een inwonende vroer na het overlijden van de ouders uit huis worden gezet als hij hieraan niet wil meewerken


12 maart 2014

Vraag nummer: 37663

LS.

De situatie is als volgt. Na een echtscheiding is mijn broer van 60 jaar, bijna 2 jaar geleden bij mijn moeder ingetrokken. Hij heeft geen werk/inkomen of uitkering.

Ruim 4 maanden geleden is mijn moeder in een verpleeghuis opgenomen en het ziet er niet naar uit dat ze nog naar huis kan. Ondertussen woont mijn broer in het huis. Inmiddels wil hij zich formeel op dit adres laten inschrijven en stelt voor om de vaste lasten te gaan betalen.

Wij denken dat hij niet van plan is het ouderlijk huis na haar overlijden te verlaten. Kun je iemand uit huis laten zetten die daar niet aan mee wil werken en is het verstandig (of juist niet!) om hem de vaste lasten te laten betalen. Of bouwt hij hiermee bepaalde rechten op?


Alvast dank.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een en ander zal uiteraard mede afhangen van de specifieke omstandigheden en de redelijkheid ten aanzien van alle betrokken personen. Essentialia van huur zijn over het algemeen het geven van het gebruik (van de woning)enerzijds en het betalen van een vergoeding daarvoor anderzijds. Enige voorzichtigheid is dus aan te bevelen.

Het maken van afspraken die recht doen aan de belangen van alle partijen over één en ander is aan te raden. Misschien zou in redelijkheid kunnen worden overeengekomen dat broer nog tijdelijk in de woning blijft om in die tijd een nieuwe woning te kunnen zoeken en vinden. Als er echter sprake is van uur, dan zou gekeken kunnen worden naar de condities van de huur.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.