Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Moeder

11 mei 2023

Vraag nummer: 66595

We zijn 3 zussen. 1 zus regelt alles voor onze moeder en wil niet met de rest over de financiële zaken communiceren ook al hebben wij het meerdere keren gevraagd. Komt onze moeder te overlijden en ze heeft schulden waar we niks van afweten kunnen wij voor schulden van mijn moeder opdraaien? Wat verwacht de wet van ons als kinderen in deze situatie?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Erfgenamen zijn in beginsel gerechtigd tot de activa en aansprakelijk voor de schulden. Een gevolmachtigde echter dient doorgaans wel rekening en verantwoording af te leggen. Bij overlijden zal dus door de erfgenamen, voodat dat sprake is van aanbvaarding, eerst goed vastgesteld moeten worden wat tot de nalatenschap behoort en dus ook welke schulden. Eventueel zou beneficiare aanvaarding voor de hand liggen indien het de verwachtiging is dat er veel schulden zijn.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder