erfenis


31 oktober 2012

Vraag nummer: 32567

Als er iemand overlijdt die echt alleenstaand is , zonder bekende familieleden wie zoekt dan uit of er een testament is of wie erfgenaam is in de zin van de wet.
Als dat een notaris is hoe wordt die dan van overlijden op de hoogte gesteld en hoe zoekt hij dat dan uit.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De Gemeente zal, indien er zich geen familieleden melden, de uitvaart verzorgen. Zij gaan dan mogelijk ook op zoek naar de familieleden om de kosten op te verhalen. Een notaris wordt in die gevallen soms/doorgaans gevraagd om één en ander ter hand te nemen, maar dus niet in alle gevallen. De notaris gaat dan op zoek naar de erfgenamen en/of laat zich benoemen tot vereffenaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.