taxatie huis dat bewoond is door de dochters


12 mei 2013

Vraag nummer: 34484

Gegroet,

Hoe wordt het huis getaxeerd van de ouder, na overlijden, terwijl (twee van) de dochters nog in het huis wonen (zonder huurcontract): in bewoonde of in onbewoonde staat ?

met vriendelijke groet
f.bongaerts

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voor de erfbelasting wordt aangesloten bij de WOZ waarde, in onbewoonde staat. Onder omstandigheden kan er sprake zijn van een waardedrukkend effect door verhuring, maar dan moet er wel sprake zijn van huur in de zin van de wet.

In de onderlinge relatie kan bij de verdeling overigens in beginsel ook worden uitgegaan van een andere overeen te komen waarde, maar ik raad u aan daarvoor langs een notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.