rechtmatig bevoegdheid als erfgenamen als kinderen


24 februari 2010

Vraag nummer: 13548  (oude nummer: 15193)

dochter in nederland wonende v overleden vader op aruba is officiele bevoegdheid tot bepaling uitvaart en inzage ontzegd en niemand v instanties mij heeft benadert als erfgename en ik de begravenis door tante schuld niet v me vader afscheid heb kunnen nemen en ze erfpacht huis en de firma die op dat huis is ingeschreven maar heeft mijn tante recht om dat huis v me pa te verhuren zonder toestemming v erfgenamen ik me broer en ,gebeurt op arubaaruba

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Erfgenamen zijn gerechtigd tot tegoeden aan aansprakelijk voor de schulden (naar NL recht). De erfgenamen zijn tezamen hiertoe bevoegd tenzij er sprake is van een volmacht of de benoeming van een executeur.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.