grond verkoop aan een van de kinderen


1 juli 2016

Vraag nummer: 46627

Mijn ouders hebben een stuk grond verkocht aan mijn zus, zonder dat ik daar weet van had, heb ik recht op de helft?
Grond is ook verkocht voor 1/10 van de werkelijke prijs.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien uw ouders eigenaren waren, dan konden ze daar uiteraard geheel vrij over beschikken. De opbrengst is natuurlijk niet voor de helft van u, indien u geen mede-eigenaar was. Wel kan mogelijk sprake zijn van een schenking, maar het is de vraag of na overlijden van ouders daar nog opties uit kunnen ontstaan, dat valt pas na overlijden vast te stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.