financiele rechten van het kind voor nieuw huwelijk vader


11 februari 2010

Vraag nummer: 13486  (oude nummer: 15061)

Mijn moeder is tien jaar geleden overleden en mijn vader wil nu het huis verkopen en in gemeenscahp van goederen gaan trouwen en in Duitsland gaan wonen. Ook wil hij zijn beider kinderen getuige laten zijn bij dit huwelijk. Gaan met deze actie voor zijn twee kinderen financiele rechten verloren?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De (eventuele) rechten op kindsdelen moeten worden bezien vanuit het testament van moeder. Was er een testament gemaakt en wat stond daarin. Indien kinderen een vorderingen hebben gekregen op vader, staat in het testament wanneer die opeisbaar is. Doorgaans is dat ook bij hertrouwen.
Ik raad u aan eens langs een notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.