rechten stiefzoons


9 maart 2010

Vraag nummer: 13648  (oude nummer: 15394)

beste,
onlangs is mijn tante, de zus van mijn vader overleden, haar man is in 1992 overleden en had twee zoons uit een eerste huwelijk.
Mijn tante laat haar vermogen na aan haar 10 neven en nichten.
Wat zijn de rechten van de stiefkinderen in deze?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat hangt mede af of zij een testament heeft gemaakt en wie op grond daarvan de erfgenamen zijn. Indien vader een langstlevende testament had gemaakt op grond waarvan de kinderen van hem een vordering hebben gekregen op de langstlevende, dan is die vordering zeer waarschijnlijk opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. De kinderen kloppen dan dus aan bij de erfgenamen van tante en moeten daar dus goed rekening mee houden!!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.