executeur bevoegdheid


2 februari 2012

Vraag nummer: 27378

Is het mogelijk dat een executeur bij 2 erfgenamen een andere verdeling voorstelt dan 50/50? Er is een testament gemaakt, waarin niet is opgenomen dat er moet worden afgeweken van de normale procedure.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De erfgenamen zijn gerechtigd tot de activa en aansprakelijk voor de passiva naar hun erfdeel. De executeur zorgt in beginsel dat de nalatenschap 'klaar wordt gemaakt voor verdeling', maar verdeelt doorgaans zelf niet. Dat doen de erfgenamen. Anders verdeling dan overeenkomstig is de erfdelen is ongebruikelijk en kan weer extra (fiscale) gevolgens hebben.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.