Hebben kinderen recht op vergoeding bij een bedrijfsopvolgingsregeling?


24 maart 2017

Vraag nummer: 50212

Mijn ouders hebben een familiebedrijf. Zij zijn voornemens deze te schenken aan mijn broer die reeds vennoot is en het bedrijf door wil zetten. Mijn zus en ik gaan de organisatie niet voortzetten en zijn geen vennoot. Hebben wij wel recht op een vergoeding ten tijde van de overdracht?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er sprake is van een schenking, staat daar dus doorgaans geen tegenprestatie tegenover, zodat er wat dat betreft geen sprake is van een vergoeding, niet aan uw ouders en niet aan de andere kinderen. Als er sprake was van (gedeeltelijke) schenking en (gedeeltelijke) verkoop, dan is er doorgaans wel sprake van een tegenprestatie (koopsom), maar die komt dan in beginsel aan de verkoper, dus uw ouders, toe.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.