Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

stiefkinderen erven deze ook

25 oktober 2009

Vraag nummer: 13112 (oude nummer: 14165)

Mijn schoonvader was eerst trouwd zijn 1e vrouw is overleden. Ze hadden samen 1 kind. Mijn schoonvader is hertrouwd.Zij is twee jaar geleden overleden. Zij had 4 volwassen kinderen.Erfenis is hier van uitgesproken. Nu is hij dit jaar overleden. De ervenis is uitgesproken op het testament dat wil zeggen mijn man erft alles van zijn vader.Nu is onze vraag erven haar kinderen ook nog een deel van alles. Ondanks dat er een testament is .

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Tenzij de vader in een testament anders heeft bepaald, erven de kinderen van zijn tweede vrouw die niet zijn kinderen zijn, niet van hem. Wel kan het zijn dat de kindsdelen in vervand met het overlijden van moeder (tweede vrouw) opeisbaar zijn bij het overlijden van de langtslevende (vader dus). De kinderen van mevrouw zijn dan schuldeiser van de erfgenaam van de langstlevende.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder