overname huisoverleden ouders


8 september 2009

Vraag nummer: 12950  (oude nummer: 13770)

Wij zijn met 2 kinderen thuis . Mijn ouders zijn beiden overleden. Ik zou het ouderlijk huis willen inkopen , samen ben ik met mijn zus overeengekomen . Kunt U me zeggen hoeveel schrijfkosten ik moet betalen en als ik het daarna verkoop aan mijn zoon hoeveel schrijfkosten moet hij dan betalen? en moet er een zekere tijd verstreken zijn vooraleer ik kan verkopen?
Hopend op een antwoord
dank ik U bij voorbaat.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Daar kan ik onmogelijk antwoord op geven omdat dat, wat het honorarium betreft, per notaris verschillend is, althans in Nederland. Voor het buitenland weet ik dat niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.