Surinaamse akte van erfrecht


20 oktober 2006

Vraag nummer: 10562  (oude nummer: 8404)

Op 15 oktober jl. is mijn oma in Suriname gestorven. Mijn vader is enig kind en enig erfgenaam van mijn oma. Mijn oma heeft geen testament opgemaakt in Suriname en Nederland. Mijn oma had ten tijde van haar overlijden de Surinaamse nationaliteit. De tante van mijn vader in Suriname is bezig een poging te wagen alle bezittingen van mijn oma te bemachtigen (het huis in Suriname heeft ze al), waaronder mijn oma haar bankrekening hier in Nederland waarvoor het nichtje van mijn vader die hier in Nederland woont (de dochter van mijn vader zijn tante) gevolmachtigd was. Wij hebben inmiddels mijn oma haar rekening geblokkeerd om te voorkomen dat er nog meer misbruik van werd gemaakt dan tot dusver door mijn vader zijn nichtje is gedaan en haar uit de volmacht laten zetten. Nu is mijn vraag dat als de tante van mijn vader, die op 25 oktober a.s. naar Nederland komt, met een akte van erfrecht, waarin mijn vader niet betrokken is, aanspraak kan maken op de bankrekening van mijn oma en zo ja, is er een mogelijkheid dit tegen te houden? Of als wij haar niet tegen kunnen houden, hoe kunnen wij dan eerder over de rekening beschikken dan zij?

Alvast bedankt!

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik mag toch aannemen dat als er een verklaring van erfrecht is die opgesteld is door een notaris, waarin staat dat tante (mede-)erfgenaam is, dat dat ook daadwerkelijk zo is. U kunt er dan niets aan doen.

Zo niet dan moet u zo spoedig mogelijk een second opinion in Suriname aanvragen

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.