Is een verklaring van erfrecht verplicht?


30 januari 2006

Vraag nummer: 9973  (oude nummer: 7377)

Is een verklaring van erfrecht eigenlijk wettelijk verplicht om aan te vragen of kan je het aanvragen ook achterwege laten.

Antwoord:

Geachte heer,

Is is nodig als een bank daarom vraagt en als dat niet zo is dan is het zeer aan te raden. Verplicht is het in dat laatste geval niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.