afgifte legaten voor of na inboedelschatting


24 juni 2008

Vraag nummer: 11837  (oude nummer: 10950)

Dient er ten allen tijde een formele inventarisatie door testamentair executeur, en een waardebepaling van inboedel en antikiteiten plaats te vinden ' voor' afgifte van goederen aan legaten ?
Of is het voldoende de stukken in overleg met erfgenamen en legatarissen te registreren en op moment van succesierecht-verplichting legatarissen op waarde te laten schatten ?

In afwaching van uw gewardeerde reaktie

Antwoord:

Geachte heer,

Een legaat is een schuld van de nalatenschap dus die dient conform het testament te worden afgegeven. In de wet staat de voorrang/volgorde van prioriteit van nalatenchapsschulden.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >