afgifte legaten voor of na inboedelschatting


24 juni 2008

Vraag nummer: 11837  (oude nummer: 10950)

Dient er ten allen tijde een formele inventarisatie door testamentair executeur, en een waardebepaling van inboedel en antikiteiten plaats te vinden ' voor' afgifte van goederen aan legaten ?
Of is het voldoende de stukken in overleg met erfgenamen en legatarissen te registreren en op moment van succesierecht-verplichting legatarissen op waarde te laten schatten ?

In afwaching van uw gewardeerde reaktie

Antwoord:

Geachte heer,

Een legaat is een schuld van de nalatenschap dus die dient conform het testament te worden afgegeven. In de wet staat de voorrang/volgorde van prioriteit van nalatenchapsschulden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn