Woonhuis overname uit erfenis?


14 december 2005

Vraag nummer: 9798  (oude nummer: 7054)

Geachte heer C. van de Griend,

Onlangs is mijn broer overleden (zonder testament). Mijn ouders en ik zijn de erfgenamen. Mijn broer laat een huis met hypotheek achter. Deel daarvan wordt afgelost door levensverzekeringen. Mijn ouders zouden nu heel graag in het huis gaan wonen. Wij vragen ons af hoe dat zit met overdrachtsbelasting en successierechten en of dit dus een haalbaar iets is (hoe zit dit bijv. met mijn erfdeel, ik zou ook graag willen dat mijn ouders daar komen te wonen). Ik geef even fictieve bedragen aan. Taxatiewaarde van het huis 550.000 restwaarde hypotheek 150.000.
Tevens voor wat betreft de successierechten vrijstelling. Geldt dit voor ouders als echtpaar of is dit bedrag per persoon? En kan mijn vrijstelling ook van het bedrag van het huis afgetrokken worden?
De verwachting is niet dat er verder financieel grote bedragen danwel schulden zijn in de erfenis.

Vriendelijk bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is te uitgebreid om "even" in deze rubriek te beantwoorden. Het lijkt mij wel een goed moment om vrin van overdrachtsbelasting via de verderling de woning aan uw ouders toe te delen, onder de verplichting de mede-erfgenamen daarvoor te compenseren. Ik zou als ik uw familie was eens goed met uw notaris om tafel gaan zitten om de scenario's door te nemen.

Overigens maakt het voor de successiebelasting op zich niet zoveel uit of er goederen of gelden verkregen worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.