afstand kindsdeel herroepen


22 juni 2006

Vraag nummer: 10397  (oude nummer: 8154)

De situatie: vader van mw X komt te overlijden, ongeveer 10 jaar geleden. Vader was gescheiden en hertrouwd. Vrouw uit zijn 2e huwelijk heeft mw X per notarieele brief gevraagd om afstand te doen van de erfenis. Mw X, slachtoffer van mishandeling door vader, tekende dit om dat zij gruwde van de hele situatie. Kan zij dit nog terug draaien?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Lijkt mij niet, maar het is de vraag of u afstand hebt gedaan of slechts een (herroepelijke) volmacht hebt gegeven. Ik zou dat nog even nagaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.