U bent hier: home / nieuws & agenda / agenda

Agenda

september 2019

24 september 2019

Lezingen Drentse begraafplaatsen - Bovensmilde

Op dinsdag 24 september en dinsdag 1 oktober 2019 organiseert Landschapsbeheer Drenthe een tweetal lezingen over begraafplaatsen in Drenthe in het kader van het project Noordergraf. Dit project is door de Rijksuniversiteit Groningen en Erfgoed Partners ontwikkeld om handvatten te bieden voor het beheer van oude begraafplaatsen. Belangstellenden zijn beide data vanaf 19.15 uur welkom in de Waterstaatskerk, Hoofdweg 186 in Bovensmilde. De lezingen zijn gratis toegankelijk.

De lezingen zijn de start van een serie cursussen komend najaar. De lezingen geven u onder andere inzicht in de geschiedenis van begraafplaatsen en graven en de juridische aspecten van (individuele) graven. De eerste avond word geopend met een korte introductie over Noordergraf. Lukas Hoven, oud medewerker van de provincie Drenthe en expert van de begraafplaats van Annen vertelt meer over de Drentse begraafcultuur. Petra Hurkmans, van de gemeente Borger-Odoorn gaat in op de juridische aspecten van het beheer van begraafplaatsen.

Funerair erfgoed
Tijdens de tweede lezing op dinsdag 1 oktober komt René ten Dam, funerair deskundige meer vertellen over funerair erfgoed en waarom zorgvuldigheid is geboden. Een begraafplaats bestaat naast de graven voor een belangrijk deel uit ‘groene elementen’ zoals bomen, struiken en hagen. Eward Timmermans, funerair deskundige, vertelt hoe een begraafplaats is opgebouwd. Welke groene elementen zijn te zien, hoe worden ze beheerd en wat zijn de ‘problemen’?

Praktijkcursus beheer begraafplaatsen
De lezingen zijn gekoppeld aan een drietal cursussen in de gemeenten: Assen, Aa en Hunze en Midden-Drenthe. Tijdens de cursus brengt u een bezoek aan een (of meerdere) begraafplaats(en). Ter plekke wordt gekeken wat bijzondere graven zijn. Hoe kan worden omgegaan met verval? Wat kan worden opgeknapt en wat niet? In het kader van het project Noordergraf worden handreikingen gegeven hoe graven worden geïnventariseerd en gewaardeerd. De cursus ‘Begraafplaatsen’ is bedoeld voor mensen die als vrijwilliger aan de slag willen op een begraafplaats in hun gemeente. Meer informatie over de cursussen vindt u in de agenda op www.lbdrenthe.nl. Hier kunt u tevens uw deelname doorgeven.

Praktische informatie
De lezingen op 24 september en 1 oktober vinden plaats in de Waterstaatskerk, Hoofdweg 186 in Bovensmilde. Wilt u de lezing(en) bijwonen? Dan ontvangt Landschapsbeheer Drenthe uw aanmelding graag via de agenda op www.lbdrenthe.nl. De lezingen zijn gratis bij te wonen.

*Noordergraf is een consortium van de erfgoedhuizen en erfgoedconsulenten van Groningen, Friesland en Drenthe, de RUG en Landschapsbeheer Drenthe en Landschapsbeheer Friesland.
Lees verder

28 september 2019

Cursus beheer begraafplaatsen - Aa en Hunze

Landschapsbeheer Drenthe verzorgt in het najaar van 2019 op drie locaties een tweedaagse cursus over het beheer van begraafplaatsen door vrijwilligers. De cursus wordt gegeven in het kader van het project Noordergraf dat door de Rijksuniversiteit Groningen en Erfgoed Partners is ontwikkeld om handvatten te bieden voor het beheer van oude begraafplaatsen.

De cursus in Aa en Hunze bestaat uit twee bijeenkomsten, op zaterdag 21 en 28 september, van 9.30 tot 14.00 uur. De eerste ochtend start met een kennismaking, de beheerder van de begraafplaatsen in Assen wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn. Daarna neemt Anja Verbers u mee over de begraafplaats om u meer te vertellen over de begraafplaats. Wat voor type begraafplaats en type graven is ter plekke sprake? Welke problemen doen zich ter plekke voor? Op het gebied van de stenen, maar zeker ook op het gebied van het groen. Ligt er een ontwerp aan de begraafplaats ten grondslag, en is dat nog herkenbaar aanwezig? Tijdens de rondgang wordt gesproken over de inventarisatie en of de cultuurhistorische waarden te herkennen zijn. De beheerder geeft aan welke graven aangepakt kunnen worden. Of bijvoorbeeld op welk deel van de begraafplaats gewerkt kan worden. Maar ook vertelt hij/zij over wat de gemeente al doet. Tot slot laat Marc de Groot het (graf)materiaal zien en vertelt hoe u het herkent, wat de kwaliteiten zijn. Wanneer grijp je en wanneer niet? Elk type steen of ander materiaal reageert namelijk weer anders op werkzaamheden. U leert hoe u kapotte stenen eventueel kunt lijmen.

Tweede bijeenkomst

Tijdens de tweede bijeenkomst leert u hoe u stenen moet schonen, en wanneer u dat juist niet moet doen. Tevens leert u hoe u letters terugbrengt, wordt gekeken naar andere materialen zoals hout en staal en naar andere problemen die zich kunnen voordoen, zoals het recht leggen van tegeltjes, rechtzetten van steles. Er is aandacht voor de waardering van de graven: welke graven zijn bijzonder en waarom? Waar baseer je je keuzes op bij het behoud? Indien het mogelijk is, worden tijdens de bijeenkomst twee locaties bezocht. Per begraafplaats komen andere items aan de orde

Praktische informatie

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor mensen die meer kennis willen opdoen over het onderhouden en restaureren van begraafplaatsen en graven en zich willen inzetten op deze cultuurhistorische waardevolle plekken.

Duur cursus
De cursus bestaan uit twee dagdelen (van 9.30 - 13.00 uur) op locatie. Soms zal dat op één begraafplaats zijn, soms zal dat op twee locaties zijn. De cursus wordt verzorgd door Anja Verbers en Lotte Hadderingh van Landschapsbeheer Drenthe en Marc de Groot, steenhouwer uit Den Andel.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. De cursus wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de cursus? Meld u dan aan via het formulier onderaan deze pagina. U ontvangt later de exacte locatie waar de cursus wordt gegeven.

Website: https://lbdrenthe.nl/event/cursus-beheer-begraafplaatsen-aaenhunze
Lees verder

oktober 2019

1 oktober 2019

Levenslessen van een rouwdeskundige - Meppel

Deze avond wordt georganiseerd op initiatief van Annerie Kremer Uitvaartzorg. Zij nodigen Manu Keirse, die gezien wordt als dé specialist op het gebied van rouw en verlies, uit in Meppel. Manu vertelt eenvoudig en innemend, dit zorgt voor herkenning en begrip bij een ieder die die geconfronteerd wordt met verlies en voor mensen die iemand in hun omgeving willen bijstaan in het verdriet.

“Rouw verwerk je niet, je overleeft je verlies en je leeft ermee.”

Was hij minister van Onderwijs, dan zou hij de dood op het lesprogramma zetten – al vanaf de kleuterschool. Psycholoog en rouwexpert Manu Keirse wil ons weer leren omgaan met verlies en sterven. ‘Angst voor de dood is niks anders dan aangeleerd gedrag.’

Met zijn warme stem en gloedvolle verhalen uit de praktijk is Keirse inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste rouwdeskundigen van de Lage Landen. Hoewel hij dat zelf nooit zo zou zeggen: ‘De echte experts zijn mensen die verdriet beleven en mij hun diepste gevoelens toevertrouwen, van kinderen tot bejaarden. Zij zijn mijn professoren.’

Dinsdag 1 oktober 2019
Schouwburg Ogterop Meppel
Aanvang: 20:00 uur
€ 10,00 incl. pauzedrankje

Contact: annerie@Kremeruitvaartzorg.nl
Lees verder

1 oktober 2019

Workshop mandela tekenen - Emmeloord

Op een creatieve wijze gaat u onder begeleiding aan de slag met Mandela tekenen.

Mandala is een heel oud woord uit het Sanskriet (een oude Indiase taal) en betekent Cirkel met een kern. Ook betekent het een veilige ruimte.
Deze workshop is voor mensen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Ook als je twijfelt aan je creativiteit dan is deze workshop misschien toch iets voor jou! Juist door iets te gaan doen waarvan je denkt dat je het niet kunt of er helemaal geen ervaring mee hebt, kun jezelf enorm verrassen.

De workshop wordt verzorgd door Diny Gouda van Atelier Zonnestraal in Emmeloord.

Aanmelden is verplicht omdat er maximaal 20 personen kunnen deelnemen aan het Mandela tekenen.

https://www.yarden.nl/vereniging/agenda/workshop-mandela-tekenen.htm

Zaal open vanaf 13.30 uur
Aanvang activiteit 14.00 uur
Einde activiteit 16.00 uur
Het theehuis
Espelerlaan 69 A
8302 DC Emmeloord

Gratis deelname
Lees verder

3 oktober 2019

Herinneringsbijeenkomst - Nieuwkuijk

Tijdens deze bijeenkomst herinneren we overleden dierbaren met gedichten, verhalen en muziek.

Locatie:Crematorium Maaslanden
Tijd:Van 19:00 - 20:00 uur
Adres:Abt van Engelenlaan 1, Nieuwkuijk
Lees verder

5 oktober 2019

Cursus beheer begraafplaatsen - Assen

Landschapsbeheer Drenthe verzorgt op 5 oktober 2019 een tweedaagse cursus over het beheer van begraafplaatsen in de gemeente Assen door vrijwilligers. De cursus wordt gegeven in het kader van het project Noordergraf dat door de Rijksuniversiteit Groningen en Erfgoed Partners is ontwikkeld om handvatten te bieden voor het beheer van oude begraafplaatsen. De cursus is bedoeld voor mensen die meer kennis willen opdoen over het onderhouden en mogelijk restaureren van begraafplaatsen en zich vrijwillig willen inzetten op deze cultuurhistorische waardevolle plekken.

De cursus in de gemeente Assen maakt deel uit van een serie in meerdere gemeenten. Na een kennismaking neemt Anja Verbers deelnemers mee over de begraafplaats. Van wat voor type begraafplaats en type graven is ter plekke sprake? Welke problemen doen zich er voor? Op het gebied van de stenen, maar zeker ook op het gebied van het groen. Ligt er een ontwerp aan de begraafplaats ten grondslag en is dat nog herkenbaar aanwezig? Tijdens de rondgang wordt gesproken over de inventarisatie en of de cultuurhistorische waarden te herkennen zijn. De beheerder geeft aan welke graven aangepakt kunnen worden. Tot slot laat Marc de Groot het (graf)materiaal zien en vertelt hoe u het herkent, wat de kwaliteiten zijn. Wanneer grijp je in en wanneer niet?

Waardering van graven
Tijdens de tweede bijeenkomst op 12 oktober leert u hoe u stenen moet schonen en wanneer u dat juist niet moet doen. Tevens leert u hoe u letters terugbrengt, wordt gekeken naar andere materialen zoals hout en staal en naar andere problemen die zich kunnen voordoen, zoals het recht leggen van tegeltjes, rechtzetten van steles. Er is aandacht voor de waardering van de graven: welke graven zijn bijzonder en waarom? Waar baseer je je keuzes op bij het behoud? Indien het mogelijk is worden tijdens de bijeenkomsten twee locaties bezocht. Per begraafplaats komen andere items aan bod.

Duur cursus en kosten
De cursus bestaan uit twee dagdelen (van 9.30 - 13.00 uur) op locatie. Soms zal dat op één begraafplaats zijn, soms zal dat op twee locaties zijn. De cursus wordt verzorgd door Anja Verbers en Lotte Hadderingh van Landschapsbeheer Drenthe en Marc de Groot, steenhouwer uit Den Andel. Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. De cursus wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de cursus? Meld u dan aan via de agenda op www.landschapsbeheerdrenthe.nl Deelnemers ontvangen later de exacte locatie waar de cursus wordt gegeven.

Lezingencyclus
Op 24 september en 1 oktober 2019 zijn er lezingen over het onderhoud en restauratie van begraafplaatsen. De lezingen zijn openbaar toegankelijk voor geïnteresseerden en een ‘must’ voor deelnemers aan de cursus. De lezingen worden gegeven in de Waterstaatskerk in Bovensmilde, Hoofdweg 186, Bovensmilde. Meer informatie over de lezingen vindt u op de www.landschapsbeheerdrenthe.nl

Website: www.landschapsbeheerdrenthe.nl
Lees verder

30 oktober 2019 t/m 1 november 2019

Tanexpo world - Russia

27th International industrial forum-exhibition of funeral accessories, burial services, memorial art and architecture.
Location: The Exhibition of Achievements of National Economy (VDNH) pavilion №75, Estate 119, Prospect Mira, Moscow, Russia

Website: https://necropol-moscow.ru/nekropol-2018/plans-necropol-tanexpo-2019/
Lees verder

november 2019

1 november 2019

Herinneringsbijeenkomst - Almere

In het Afscheidshuis staan we op 1 november stil bij de overledenen van het afgelopen jaar. Wij organiseren die vrijdag een herinneringsavond.

Een bijzondere gelegenheid om stil te staan bij het afscheid dat u nam van uw dierbaren. Op deze avond openen we de deuren van het Afscheidshuis om te luisteren naar muziek, een boodschap te plaatsen op de troostboom of om gewoon even stil te zijn. De avond is gratis toegankelijk. Ook als u geen lid bent van Yarden, bent u van harte welkom.

Zaal open vanaf 19.00 uur
Aanvang activiteit 19.00 uur
Einde activiteit 21.00 uur
Afscheidshuis De Ridder
Randstad 21-08
1314 BL Almere

Gratis entree
Lees verder

7 november 2019

Leven met verliezen - Almere

Centraal staat de vraag: “Wat kun je in een rouwproces voor jezelf en voor anderen doen (of laten)?”.

Verliezen maken onlosmakelijk en onvermijdelijk deel uit van ons leven. Maar wij hebben over het algemeen niet zo goed leren omgaan met deze verliezen; we weten niet precies hoe we die in ons leven kunnen ‘dragen’ en uitten. Tijdens deze lezing maakt Marieke de Bruijn inzichtelijk wat verliezen in ons leven kunnen betekenen en wat onze manier van rouwen is. Zij staat stil bij (de functie van) gevoelens als verdriet, boosheid en jaloezie die bij ingrijpende gebeurtenissen zo vaak de kop opsteken.

Aanmelden is verplicht omdat er maximaal 40 personen kunnen deelnemen aan deze lezing.

https://www.yarden.nl/vereniging/agenda/leven-met-verliezen.htm

Zaal open vanaf 19.00 uur
Aanvang activiteit 19.30 uur
Einde activiteit 21.30 uur
Afscheidshuis De Ridder
Randstad 21-08
1314 BL Almere

Gartis entree
Lees verder

21 november 2019 t/m 23 november 2019

Funéraire Paris - Parijs (F)

Kijk voor meer informatie over deze beurs op www.salon-funeraire.com/fr/Accueil/

Website: www.salon-funeraire.com/fr/Accueil/
Lees verder

26 november 2019

De dood komt steeds later - Lelystad

Hoe behoud je de regie over je eigen leven, als je getroffen wordt door een dodelijke ziekte?

Betere levensomstandigheden en toenemende medische mogelijkheden zorgen ervoor dat we steeds ouder worden. Dat kan gepaard gaan met veel meer chronische ziekten en soms een langere, pijnlijke lijdensweg naar het einde. Hoe behoud je de regie over je eigen leven, als je getroffen wordt door een dodelijke ziekte?

Dr. Doeke Post geeft inzicht in de vraagstukken die zich in deze situaties kunnen voordoen.

Zaal open vanaf 19.00 uur
Aanvang activiteit 19.30 uur
Einde activiteit 21.30 uur
Yardenhuis van Lelystad
Oostranddreef 1
8212 AZ Lelystad

Gratis entree
Lees verder

april 2020

18 april 2020

Uitvaartbeurs Amsterdam

Uitvaartbeurs Amsterdam
Zaterdag 18 april 2020
10.00 - 16.00 uur
Westerkerk
Prinsengracht 281
Centrum (Jordaan) Amsterdam

Contact: info@uitvaart.nl

Website: www.uitvaartbeurs.nl
Lees verder
Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >