Waarde inboedel,auto,enz.


30 januari 2009

Vraag nummer: 12357  (oude nummer: 12220)

Bij nalatenschap moet alles in geld worden uitgedrukt. Hoe kun je zelf de waarde bepalen van een vaak 20 tot 50 jaar oude inboedel? Zonder kunst of antiek? en wat voor 10 jaar oude aoto en caravan?. Belangrijk voor succesie en verdeling bij
1 Een overledene
2 Bij beide overledenen.
voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer,

Uiteraard kun je een taxateur inschakelen of met de erfgenamen in onderling overleg de waarde vaststellen. Op de toelichting bij de successieaangifte staan doorgaans nadere instructies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.