Mag één van de erfgenamen zonder overleg geld opgenomen?


9 februari 2017

Vraag nummer: 49580

Beste heer/mevrouw,

Mag een zus zonder overleg zomaar geld van de rekening van overleden ouder opnemen? Er staat bij als tekst bij de overschrijving naar haar eigen rekening: telefoonkosten.

Dit terwijl zij niets gemeld heeft en de onderhandelingen nog gaande zijn over de verdeling van de erfenis.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De erfgenamen zijn in beginsel slechts gezamenlijk bevoegd om over de goederen van de nalatenschap te beschikken. Dat kan mogelijk anders zijn indien de erfgenamen een volmacht hebben afgegeven of sprake is van een en/of rekening.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.