Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

declaratie notaris

27 juli 2011

Vraag nummer: 25367

Er zijn 5 erfgenamen . 3 daarvan(85%van erfen.) gaan accoord met berekening van notaris. 2 erfg.(elk 71/2 %) eisen€70.000 bijstorting.Na langdurige stalkingsactie met uitsluitend leugenachtige beschuldigingen, blijft van €70.000 niets over. De 3 erfgenamen willen dat de 2 eisers de extreem hoge notarisdeclaratie betalen.gaarne Uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik ga me niet mengen in een kwestie over de declararie van de notaris. De wet geeft aan welke schulden, schulden van de nalatenschap komen en daarmee voor rekening van de erfgenamen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder