Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

erfenis

7 december 2012

Vraag nummer: 32940

vader en moeder zijn gestorven.
moeder twee keer getrouwd.
een kind van de laatste vader.
drie kinderen van de eerste vader.
de vraag is hebben ze allemaal
dezelvde recht of is dat anders.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat hangt onder meer af van de volgorde van overlijden en of er wel of niet een testament is gemaakt. Erfgenamen zijn eigen kinderen tezamen met de langstlevende echtgenoot indien je in gehuwde staat overlijdt. In dat laatste geval is ook de wettelijke verdeling van toepassing. De kinderen uit het eerste huwelijkse zullen zonder testament in beginsel niet erven van de tweede echtgenoot van moeder. Zo zal het vierde kind in beginsel op grond van de wet niet erven van de eerste man van moeder.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder