bij scheiding schenkingsrecht


5 september 2009

Vraag nummer: 12943  (oude nummer: 13756)

gehuwd huwlijkse voorwaarden om schenkingsrecht te kunnen omzeilen vervalt deze dan bij uitkoping partner

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Is er sprake van uitkoop om recht te doen aan de juridische gerechtigdheid in waarde, dan is er in beginsel geen sprake van een schenking.
Gezien de complexheid van de materie zou ik toch echt even langs een notaris gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.