internationaal Privaatrecht


13 maart 2012

Vraag nummer: 27739

Geachte Notaris,

In onderstaande situatie zijn we totaal verloren. De man heeft in 2010 een testament opgemaakt in Nederland met rechtskeuze Nederlandsrecht. Zijn notaris heeft uitdrukkelijk beloofd dat zijn testament in orde was. Partner (samenlevingscontract)enige erfgenaam en kinderen pas na haar overlijden. De vrouw is executeur testamentair. Het document van erfrecht is al aan de partner afgegeven. Notaris wist dat de man in Lanaken woonde.

Kunt U ons a.u.b helpen. Mijn vriendin is er helemaal aan het onderdoorgaan. Ze kan nog niet rouwen omdat iedereen aan haar blijft duwen en eisen voor Belgischrecht. De accountant van haar man in Nederland volgt het advies van hun Belgische partner (kijkt alleen in Belgisch BW) blindelings. Onderstaand heb ik alles op een rijtje gezet wat we al gevonden hebben.

Kunt U ons raadgeven wat we moeten doen, waar we heen moeten. We weten het niet meer.

Man en vrouw

Woonachtig in Lanaken: met geregistreerd samenwoningcontract in Lanaken, sinds Mei 2011, met bijlage samenlevingscontract Nederland.

Met testament in Nederland 2010 met duidelijke keuze voor het Nederlandsrecht.

Met economische belangen (BV, en beleggingen) in Nederland.

Met sociale belangen in Nederland (Zilverkruis, ziekteverzekering).

Woonachtig in België sinds januari 2010. Dus nog geen 5 jaar.

De man overlijd op 17/02/2012 in het ziekenhuis in Genk.

De Belgische fiscus wil het Belgisch erfrecht, kijkt alleen maar naar het BW

Onze vraag:

1, Volgens ons klopt dit niet en wel volgens de volgende redenen:

Duidelijke keuze in het testament voor het Nederlandserfrecht

Volgens het Internationaal Privaatrecht moet het testament gevolgd worden volgens Nederlandserechtkeuze

geen 5 jaar woonachtig in België

Economische en Sociale belangen in Nederland

2, Klopt het dat er een verschil gemaakt wordt tussen het eerbiedigen van het Nederlands testament wat betreft erfrecht en dat er toch in België successie moet worden betaald?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Vooreerst mijn excuses voor de wat trage reactie. Internationaal (erf)recht en fiscaal recht is erg complex en valt doorgaans buiten het bestek van deze rubriek. Specialisten zullen zich in voorkomende gevallen hierover moeten buigen.
Zoals u al zelf aangeeft hebt u zelf ook al veel onderzoek gedaan. De rechtskeuze is duidelijk, hoewel wel 'even' gekeken moet worden naar de precieze omschrijving voor welke onderwerpen een keuze wordt gedaan.
Het systeem dat via het testament wordt vastgelegd moet nog wel mogelijk zijn/in overeenstemming kunnen zijn met het betreffende systeem van het buitenland. In sommige gevallen is het dus de vraag of betreffend Nederlands testament/systeem, afdwingbaar is/kan zijn in het buitenland.
Voor het Nederlands recht/systeem kan alles helder, duidelijk en rechtsgeldig zijn, maar dan wil niet zeggen dat dat in het buitenland ook zo wordt geaccepteerd dus.

De Nederlandse successiewet sluit in eerste instantie aan bij de woonplaats van de overledene. Is dit nederland of wordt het geacht Nederland te zijn (binnen 10 jaar na vertrek door een Nederlander naar het buitenland), dan wordt in beginsel Nederlandse erfbelasting geheven.
Het kan zijn dat er in het buitenland ook erfbelasting (oid) wordt geheven. Dat kan resulteren in dubbele belasting, hoewel er regelingen en verdragen zijn ter voorkoming van dubbele belasting.

Behalve deze wat algemene informatie kan ik u niet veel verder helpen vanaf deze plaats.Wellicht een idee om eens navraag te doen bij een notaris in de grensstreek die vaker met deze problematiek te maken heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >