inzage testament


21 november 2011

Vraag nummer: 26754

Ik ben executeur voor een mevrouw. Ik heb de indruk dat zij iets heeft
ondertekend, van een liefdadigheidsinstelling, om op te nemen in
haar testament.Wij denken niet dat dit bewust door haar is gebeurd.Mevrouw staat niet onder curatele, maar is zeer
vergeetachtig, zij herinnert zich er niets meer van.
Is het mogelijk om hiervoor inzage van het testament te vragen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik denk niet dat de notaris de inhoud van het testament prijsgeeft gedurende haar leven, anders dan aan mevrouw zelf indien zij nog wilsbekwaam is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >