Erfrecht (Klein) Kinderen


12 januari 2010

Vraag nummer: 13326  (oude nummer: 14768)

Opa is enige tijd overleden en oma kan ieder moment overlijden. Zij heeft nog geen testament. Zij hadden samen 2 kinderen, allebei getrouwd en (klein)kinderen gekregen. 1 kind is overleden. De partner van het overleden kind wil gaan hertrouwen. Komt deze partner van het overleden kind ├╝berhaupt (hertrouwd of niet) in aanmerking voor een kindsdeel of komt het kindsdeel ten gunste van de kleinkinderen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het erfdeel in de nalatenschap van opa is van betreffende erfgenaam (indien aanvaard) en valt dus in beginsel in diens nalatenschap en komt dus ten goede aan diens erfgenaam.

Is een kind voor de ouder overleden, dan zal betreffende deel bij overlijden van de ouder ten goede komen aan het kleinkind, tenzij in een testament anders is bepaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.