kan de gehele familie verwerpen?


12 januari 2007

Vraag nummer: 10761  (oude nummer: 8685)

Geachte mevrouw, mijnheer,

Kunt u mij meedelen of het mogelijk is om als gehele familie (broers, zusters, neven, nichten etc. etc.) in één keer een erfenis te verwerpen.
Of moet ieder voor zich dit doen.
En is het mogelijk, om kosten te bespragen dit ook zonder notaris te doen.
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De hele familie als familie in één keer kan niet, wel kunnen alle erfgenamen het tegelijk doen, maar het blijft een recht en een keuze voor ieder apart. Vervolgens moet gezien worden hoeveel griffierecht betaald moet worden. Is dat voor ieder persoon apart, dan zou via een notaris alle erfgenamen in één volmacht wel eens goedkoper kunnen zijn. Vraagt u dat na bij uw notaris. U hoeft overigens geen notaris in te schakelen. Een erfgenaam kan ook zelf naar de rechtbank gaan.

Overigens zijn, als er broers en zussen zijn en geen testament, neven en nichten ect. geen erfgenamen, dus kunnen ook (nog) niet verwerpen. Dat kan pas als ze eventueel wel erfgenaam zijn geworden door verwerping van andere familieleden.

Laat u dus eerst van te voren goed inlichten, voordat u stappen neemt!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.