Vaststelling kindsdeel


13 april 2006

Vraag nummer: 10274  (oude nummer: 7873)

Geachte heer, mevrouw,

Moeder is in 2003 overleden en had een langstlevende testament. In 2004 is er aangifte gedaan door vader (ism met zijn accountant) en heeft vader over het kindsdeel de successierechten betaald, coform het testament van moeder.
Nu blijkt dat de aangifte veel te laag is, en daardoor ook ons kindsdeel. Dit is met vader besproken, maar hij weigert om het correcte kindsdeel aan mij te laten vastleggen. Hoe kan ik alsnog het kindsdeel correct vast laten leggen om discussies met zijn ieuwe partner in de toekomst te vermijden?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Tja, dat is erg lastig. Wellicht dat u één en ander via de accountant kan spelen. De accountant moet tenslotte ook instaan voor de juistheid van één en ander (indien daarom gevraagd).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.