Bank saldo


2 december 2012

Vraag nummer: 32893

Mijn vrouw is in Jan. J.l overleden.Wij mijn kinderen en ik hebben haar erfenis verworpen. Het bank saldo laat toe om de crematie te betalen , wij hebben deze kosten echter al voorgeschoten.De bank weigert ons die rekening te vergoeden , kan dat zomaar ?
Hoe kunnen wij alsnog die kosten terug krijgen.
Ik heb een weduwnaars uitkering en kan geen advocaat betalen.
Ik hoor graag van u.

Antwoord:

Geachte heer,

Als je als erfgenaam verwerpt wordt je geacht nooit erfgenaam geweest te zijn en heb je dus ook geen rechten (of verplichtingen) in die zin. Het klopt dus dat de bank in beginsel weigert. Overigens speelt de eventuele gemeenschap van goederen ook nog een rol, maar dat terzijde.
Als je kosten voorschiet, dan moet je die dus claimen bij degene(n) die wel erfgenamen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.