machtiging


26 juni 2009

Vraag nummer: 12764  (oude nummer: 13313)

als mijn moeder bij vol bewust zijn mij een een notarieele machtiging heeft gegeven en zij overlijdt vervalt dan deze machtiging.
mijn vader heeft ibs, stel mijn vader wil niet meewerken mij een machtiging te geven hoe moet ik dan de financien afhandelen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten vervalt de volmacht, maar om zekerheid te hebben, zou u eens bij betreffende notaris navraag kunnen doen.

Ik weet niet wat IBS is, maar is bewind/curatele geen optie, dan zult u het samen moeten doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.