Erfenis en huurtoeslag


17 oktober 2009

Vraag nummer: 13084  (oude nummer: 14101)

Een erfgenaam zou door het aanvaarden van een erfenis een zodanig eigen vermogen hebben dat zij geen recht meer heeft op huurtoeslag. Als zij de erfenis niet aanvaard en de erfenis in zijn geheel naar haar kind gaat, behoud zij dan haar huurtoeslag of vind de belastingdienst dat zij de erfenis had moeten aanvaarden.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De kans is aanwezig of zelfs groot dat er een soort van 'onvoldoende besef van verantwoordelkijkheid' is en dat op grond daarvan alsnog sprake is van een korting. Ik kan dat niet beoordelen, misschien dat u dat in zijn algemeenheid vragen aan de belastingdienst kan vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.