boedelmachtiging


15 maart 2008

Vraag nummer: 11624  (oude nummer: 10459)

Wat houdt een boedelmachtiging in en heeft dit conseqenties? Mijn stiefzusje wilt nl de boedelfinacien regelen en vraagt van de erfen een boedelmachtiging te tekenen. Dit naar aanleiding van het overlijden van mijn stiefmoeder, (haar eigen moeder dus) . Wat gebeurt er als niet alle erven willen tekenen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een boedelvolmacht houdt in dat de gevolmachtigde bij de afwikkeling van de nalatenschap de handelingen die genoemd zijn op de volmacht namens de volmachtgever kan verrichten. Vraag anders de notaris die erbij betrokken is ook om wat extra informatie.

Als niet iedereen volmacht geeft dan moet je alle zaken tezamen doen en niet dus door 1 persoon.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.