mag men wel de uitvaart regelen wanneer je men de erfenis verwerpt


18 augustus 2007

Vraag nummer: 11224  (oude nummer: 9581)

Wanneer er schulden zijn en de uitvaartpolis blijkt heel laag, mag je dan als zoon nog wel de (uitvaart regelen, of aanvaardt men daarmee automatisch de kosten en schulden. Dit omdat ik een regel las waarin staat'Als je je gedraagt als erfgenaam en ook handeling verricht, staat dat gelijk aan het accepteren.'

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is niet geheel zeker, er wordt verschillend gedacht over het antwoord op de vraag wat "daden van aanvaarding zijn". Voor de zekerheid zou eerst een keuze aan te raden zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.