Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat moeten we doen als erfgenamen?

6 november 2018

Vraag nummer: 56610

LS
Mijn broer is alleen staand en heeft geen kinderen.
Hij heeft (waarschijnlijk) schulden dus is er geen erfenis, hooguit foto's van hem of iets dergelijks.
Zijn vier broers en vier zusters willen de erfenis beneficiair aanvaarden.
Heeft dit beneficiair aanvaarden van ons gevolgen, voor de neven en nichten van mijn broer? Worden zij dan gevraagd de erfenis te aanvaarden?
Ik begrijp dat we voor het beneficiair aanvaarden bij de rechtbank moeten zijn. Zijn we verplicht een (dure) notaris in te schakelen.
Welke procedure volgen wij daarvoor? Hoe geven wij aan de erfenis beneficiair te aanvaarden?
Onze broer heeft geen testament. Geen waardevolle goederen zoals, een auto, boot, caravan, misschien een oude brommer en een oude fiets en een oude tv.
Mogen wij de begrafenis regelen, of staat dat dan gelijk aan de erfenis aanvaarden, dus ook de eventuele schulden.
Ik begrijp dat als wij de begrafenis regelen, wij wel de begrafenis kosten moeten voldoen. Klopt dit?

Antwoord:

Geachte heer,

Vooreerst is het belangrijk vast te stellen wie de erfgenamen zijn. over het algemeen kan een notaris u daarbij helpen. Beneficiaire aanvaarding (of verwerping, maar pas op voor plaatsvervulling!) dient inderdaad bij de rechtbank te geschieden. Vraagt u eens na bij de rechtbank of indien u alleen tegelijk komt of dan wellicht maar 1x griffierecht wordt betaald, dat maakt in kosten aanzienlijk uit. Na beneficiaire aanvaarding zijn de regels van de wettelijke vereffening van toepassing. Onder meer dient een boedelbeschrijving opgesteld te worden.
Erfgenamen kunnen inderdaad worden aangesproken voor de kosten van de uitvaart omdat die kosten in beginsel schulden van de nalatenschap zijn.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder