Inboedel


27 januari 2011

Vraag nummer: 14075  (oude nummer: 16382)

Ik wil de erfenis beneficiair aanvaarden en ben in het testament al executeur benoemd. Alleen moet het huis van mijn moeder, die reeds is overleden, leeggehaald worden. De spullen die er nog staan wil ik meenemen en opslaan in een container. Zodra ik de verklaring van erfrecht binnen heb, wil ik de spullen verkopen. In hoeverre kan ik de spullen meenemen? Het huis moet namelijk binnen een maand leeg want er komen nieuwe bewoners.

Antwoord:

Geachte heer,

Als er een verklaring van erfrecht is, dan zal toch ook de beneficiaire aanvaarding en aanvaarding van de benoeming tot executeur rond zijn? Van belang is dat dat zo snel mogelijk geschiedt. In de tussentijd is het zaak geen handelingen te verrichten waardoor u geacht wordt zuiver te hebben aanvaard. Overleg met uw notaris hierover lijkt mij raadzaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.