Verzwegen spaarrekening overledene/ akte van erfrecht


10 februari 2010

Vraag nummer: 13485  (oude nummer: 15057)

Mijn moeder is 6 jaar geleden overleden. Er was geen testament en er is bij een notaris een akte van erfrecht opgemaakt. Alvorens deze akte opgesteld werd, is er in samenspraak met mijn zus en met medewerking van mijn vader een inventarisatie gemaakt van de financiƫle middelen/ nalatenschap van mijn moeder. Op grond hiervan heb ik mijn vader volmacht gegeven om e.e.a. af te wikkelen en ik heb geen aanspraak gemaakt op mijn legitieme portie. Nu blijkt dat er bij de inventarisatie door mijn vader een (op naam van mijn moeder staande) spaarrekening (naam van de bank is mij niet bekend) met een behoorlijk saldo bewust verzwegen is. Desgevraagd aan mijn vader, stelt hij dat 'ik hier niets meer mee te maken heb'. Is er een manier om te achterhalen bij welke bank deze spaarrekening zich bevindt? Is het mogelijk om de indertijd door mij in de akte van erfrecht afgegeven volmacht in te trekken?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Waaruit is gebleken dat er gelden zijn achtergehouden? Dat kan lijkt mij alleen aangetoond worden met een bankafschrift. Dat bankafschrift moet dan naar boven komen.

Een volmacht is over het algemeen te herroepen inderdaad.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.