erfrecht


5 november 2009

Vraag nummer: 13164  (oude nummer: 14288)

Wij hebben een stuk grond in St. Maarten Frans gedeelte. Wij willen dit verkopen. Het stuk grond is van mijn grootmoeder en vader.
Mijn vraag:
Alleen de personen die voorkomen op de stamboom verklaring van mijn grootouders krijgen geld als het stuk grond verkocht is?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar Nederlands recht is het zo dat de eigenaar verkoopt, overdraagt en recht heeft op de verkoopopbrengst. Ik neem aan dat het naar Frans recht niet anders is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.