welke bedragen opnemen in boedelbeschrijving


14 december 2012

Vraag nummer: 33032

Mijn zus is begin augustus jl dood in haar huis gevonden; zij lag daar al even. Haar hond is door toedoen van politie naar Assiel gebracht.
1. Zij had schulden.
2. Gemeente heeft besloten haar te cremeren, zonder de door de politie opgespoorde contactpersoon te informeren.
3. Haar zuster heeft een uitvaartverzekering afgesloten op naam van overledene omdat zij in de veronderstelling was dat zus geen uitvaartverzekering had afgesloten.
Vanwege de schulden hebben broers en zusters besloten de erfenis beneficiair te aanvaarden.
Inmiddels is gebleken dat op 6 juli jl. met schuldeisers een geslaagde minnelijke schikking is overeengekomen; "restant schuld is 2880.00 in drie jaar te voldoen; dit bedrag kan van de baten worden betaald.
Kunnen schuldeisers aanspraak maken op oorspronkelijk bedrag plm. 60.000.00?
Zus heeft polis afgesloten en premies betaald; hoort die polis bij inboedel zus en kunnen worden aangewend voor schulden? Of komt het restant - na betaling volgende kosten aan de familie?
Van deze polis zijn inmiddels de crematiekosten betaald en ook de griffierechten voor het aanvragen beneficiaire aanvaarding. Verder zou de familie daarvan graag de notariskosten (p.m.) betalen.
En zo mogelijk de schoonmaakkosten gemaakt door de woningbouwvereniging na het wegvoeren van het lichaam van mijn zus.
Graag zie ik uw antwoord tegemoet.

Antwoord:

Gaechte mevrouw,

Deze rubriek leent zich niet voor gedetaileerd beschrijven wat in de boedelbeschrijving moet worden opgenomen. Dat hangt uiteraard mede af van alle gegevens. U geeft aan dat er een notaris bij betrokken is. Ik raad u dus aan uw vragen te stellen aan betreffende notaris.
Beneficiaire aanvaarding is er juist voor om niet in je eigen vermogen aansprakelijk gesteld te worden. Is er een negatief saldo, dan moet dat ook worden gemeld aan de rechter.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.