hoever strekt werking van aanwijzing executeur testamentair


5 november 2008

Vraag nummer: 12118  (oude nummer: 11608)

Bij testament en codicil is dezelfde persoon tot executeur testamentair benoemd.
Vragen banken en belastingdienst etc niettemin een boedelvolmacht en zo ja kan alleen de notaris waar het testament berust
die opstellen?

5 nov 08

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Banken ed. laten het over het algemeen (en terecht) over aan een notaris om vast te stellen wie gerechtigde en/of bevoegd is over de nalatenschap te beschikken. Vandaar dat doorgaans een verklaring van erfrecht of executele zal worden gevraagd. Een codicil en/of testament kan tenslotte altijd weer herroepen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.