Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

akte van verwerping

3 oktober 2007

Vraag nummer: 11328 (oude nummer: 9751)

ik heb de crematie van mijn broer geregeld en heb de huur opgezegd, meer niet,
kan ik dan nog wel een akte van verwerping aanvragen? of evt. beneficiair aanvaarden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik niet in zijn algemeenheid in uw geval beoordelen. het gaat erom dat je je niet hebr gedragen als erfgenaam en geen daden van aanvaarding heb gepleegd.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder