Verdeling


21 juni 2016

Vraag nummer: 46530

Wordt al het geld dan verdeeld over mijn ouders,broers/zussen??
Of gaat er nog geld af??

Antwoord:

Geachte heer,

Erfgenamen zijn in het algemeen ieder voor zijn eigendeel gerechtigd tot de tegoeden/activa in een nalatenschap en moeten daartegenover de schulden voldoen. Concreet moet je dus gewoon kijken wat er is aan tegoeden en schulden. Deze schulden moeten worden voldaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.