schenking bij echtscheiding


26 augustus 2009

Vraag nummer: 12891  (oude nummer: 13663)

in het echtscheidingsconvenant is opgenomen dat de overwaarde van de woning volledig wordt toebedeeld aan mij en dat niet wordt overgaan tot verevening van de pensioenrechten. De contante waarde van de pensioenrechten van mijn ex-partner, die volledig aan hem toekomen, worden daarbij gelijkgesteld aan de overbedeling van de boedel die aan mij is toebedeeld. Daarnaast is opgenomen dat voorzover er sprake zou zijn van benadeling van een van partijen van meer dan 25% als bedoeld in de Wet, zal de partij die zulks aangaat dat nadrukkelijk ter eigen schade aanvaarden, zodat het recht op vorderen van wijziging van deze boedelscheiding wordt prijsgegeven. Op advies van de advocaat is dit artikel opgenomen om schenkingsrechten uit te sluiten. Nu de woning verkocht wordt gaat de hypotheekadviseur er alsnog van uit dat er schenkingsrechten verschuldigd zijn over de helft van de overwaarde van de woning. Een andere mogelijkheid is volgens hem dat de fiscus bepaald dat er sprake is van een bijzondere vorm van alimentatie door mijn ex-partner waarover ik belasting moet betalen. Wat zijn de financiële en fiscale consequenties van de wijze waarop de boedel verdeeld is in het echtscheidingsconvenant?

Antwoord:

Geachre heer/mevrouw,

Het spijt me maar deze rubriek leent zich niet voor uitgebreid fiscaal advies. De door u aangehaalde scenario's kunnen zich inderdaad voordoen, maar je moet je afvragen hoe graag die kans is. De fiscus is in de loop der jaren wel steeds strenger geworden, maar naar mijn weten is er op dit moment niet sprake van een structureel beleid in deze.

Omdat er een notaris bij de verdeling van een woning betrokken moet zij, raad ik u aan één en ander ook nog kort te sluiten met betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.