route beneficiaire aanvaarding


2 mei 2011

Vraag nummer: 24795  (oude nummer: 16676)

Ik heb vandaag de nalatenschap van mijn vader samen met mijn zus beneficiair aanvaard bij de griffie van de rechtbank. Wat gaat er nu gebeuren? En wie bepaald wat er wanneer door wie moet gebeuren?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien sprake is van beneficiaire aanvaarding, dan zijn de regels van de wettelijke vereffening in beginsel van toepassing. De erfgenamen zijn in beginsel gezamenlijk vereffenaars en er dient voldaan te worden aan een aantal wettelijke eisen, zoals het opstellen van een boedelbeschrijving. Daarvoor verwijs ik u naar uw eigen notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.