Erfenis


10 oktober 2013

Vraag nummer: 35898

Heeft een ex-schoondochter recht op een deel van de erfenis als ze nog niet officieel gescheiden is, maar het verzoekschrift tot echtscheiding is wel ingediend

Antwoord:

Geachte heer./mevrouw,

Door indienen van het verzoekschrift wordt de gemeenschap van goederen ontbonden, maar het huwelijk nog niet. Is er sprake van een erfenis, nĂ¡ indiening van het verzoekschrift, zal die erfenis dus in beginsel niet vallen in een gemeenschap van goederen (want die is ontbonden. Of dat ook daadwerkelijk zo is, zou nader vastgesteld moeten worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.