grond pachten en niet betalen


22 maart 2006

Vraag nummer: 10176  (oude nummer: 7714)

mijn broer heeft een handtekening op een kladje onfutselt van mijn vader dat hij 20 jaar veel grond kan pachten, hij doet dit nu 10 jaar zonder te betalen, hij zegt dat hij ieder jaar een schenking krijgt en geen pacht hoef te betalen (dit is niet zo) ik, mijn broers/zussen en moeder willen de grond verkopen, hij wil dit tegen houden omdat hij pachter is, kan dit ?

Antwoord:

Geachte heer,

Als er echt sprake is van pacht, dan is het slechts in verpachte staat te verkopen (en heeft de pachter een vookeursrecht). Uiteraard staat daartegenover ook de verplichting van pachter tot het betalen van pachtpenningen. Ik zou me kunnen voorstellen dat u vasthoud dat er geen sprake is van pacht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.