verklaring van erfrecht


4 september 2009

Vraag nummer: 12937  (oude nummer: 13748)

Mag een bank inzicht weigeren van de nalatenschap na het vertonen van een verklaring van erfrecht en identiteit? Of moeten alle kinderen hier ook eerst toestemming voor geven?

Antwoord:

Geachte heer,

Degene die in de verklaring van erfrecht is opgenomen als degene die (bijv. als gevolmachtigde) namens de erfgenamen kan handelen zou alle informatie moeten krijgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.