verklaring van erfrecht


10 april 2008

Vraag nummer: 11697  (oude nummer: 10610)

Beste heer/mevrouw,

Vrij recent is onze moeder overleden.
Vader is reeds eerder overleden.
Moeder heeft geen testament nagelaten en had
daarnaast met mij een en/of rekening.

Wij zijn met 4 kinderen.
Is een verklaring van erfrecht noodzakelijk.
Zo ja, op grond waarvan?
Zo nee, waarom niet?

Indien een van de kinderen kiest voor aanvraag van een verklaring van erfrecht wat zijn / worden dan de rechten van de rekeninghouder (mijzelf) ?

Welke taken heeft / krijgt de notaris in die situatie ?
Kan er een taakverdeling tussen de kinderen en de notaris worden bepaald?

Kan een door een van de kinderen gekozen notaris worden geweigerd?
Kan ik vervolgens zelf een notaris aanstellen?
Kan deze ook door de andere kinderen worden geweigerd?
Dienen de kosten van de notaris (bij aanvraag verklaring door een van de kinderen) uit de boedel te worden betaald of dient dit door de aanvrager te worden gedragen / is dit verplicht ?

Antwoord:

Geachte heer,

Als de bank daarom vraagt is het nodig. Overigens is het verstandig om een (kort) moment in tijd te maken om er even bij stil te staan.

De en/of rekening loopt gewoon door, maar wellicht is het verstandig daar geen gebruik meer van te maken omdat eerst moet worden vastgesteld van wie het saldo op die rekening is.

De taken van de notaris zijn die die u van hem/haar vraagt. Overeenstemming over de benoeming van de notaris en de gevraagde diensten lijkt mij cruciaal.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn