verklaring erfrecht


4 december 2012

Vraag nummer: 32921

Moet je per sé een vrklaring van erfrecht aan de bank geven als het over hypotheek gaat?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hypotheek is een anders term voor onderpand, dat je geeft aan een bank tot zekerheid van de terugbetaling van een lening. Om dat onderpand te kunnen geven moet je wel bevoegd zijn daartoe. Je moet dus eigenaar zijn van dat onderpand. Ingeval er sprake is van overlijden van de eigenaar, dan stelt de verklaring van erfrecht vast wie erfgenamen en eigenaar/eigenaren zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.